Služby

Při poskytování právních služeb v jednotlivých případech spolupracujeme s notáři, soudními znalci a odhadci, realitními kancelářemi, zajišťujeme pro naše klienty překlady.

Kompletní právní služby při správě a vymáhání pohledávek (včetně sledování insolvenčního rejstříku)

Zastupování v soudním řízení o přiznání pohledávky, v exekučním řízení, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení

Zastupování v rozhodčím řízení