Aktuality

Aktuality v oblastí práva

Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení přináší zásadní změny v oblasti ochrany osobních údajů. Nařízení bylo vydáno za účelem zvýšení ochrany občanů EU před neoprávněným zacházením s jejich osobními údaji.

Naše advokátní kancelář nabízí svým klientům poradenství v této oblasti. Našim klientům zejména pomáháme se na účinnost tohoto nařízení řádně připravit. V rámci naší činnosti připravujeme analýzy souladu postupů s GDPR, na jejichž základně následně klientům vydáváme doporučení na změny, které je potřeba provést, aby bylo dosaženo souladu s GDPR.

Služby poskytované v souvislosti s GDPR:

  • základní seznámení s nařízením GDPR a popis jednotlivých povinností plynoucích z tohoto předpisu
  • jak správně nakládat s osobními údaji a zajistit soulad s GDPR
  • právní posouzení a analýza současného stavu a připravenosti na zavedení nařízení GDPR tzv. na míru klienta
  • revize smluv, interních směrnic, textace souhlasů získávaných od subjektů údajů a postupů klienta při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR
  • příprava nové povinné dokumentace v souladu s GDPR
  • definování nových pravidel a postupů správného nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR