Služby

Při poskytování právních služeb v jednotlivých případech spolupracujeme s notáři, soudními znalci a odhadci, realitními kancelářemi, zajišťujeme pro naše klienty překlady.

Kompletní právní služby při koupi, prodeji, darování nebo směně nemovitostí

  • kompletní právní služby při koupi, prodeji, darování nebo směně nemovitostí, včetně ověření podpisů a zápisu převodu nemovitostí do katastru nemovitostí; právní služby zahrnují jak sepsání smluv, tak kontrolu smluv předložených druhou stranou
  • zřizování věcných břemen, zástavních práv, předkupního práva
  • zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí
  • zápisy nemovitostí do katastru nemovitostí, včetně zápisu rozestavěných jednotek
  • převody bytů do osobního vlastnictví, včetně zpracování prohlášení vlastníka nemovitosti a založení společenství vlastníků jednotek
  • zpracování nájemních a podnájemních smluv a smluv upravujících společné užívání nemovitostí
  • řešení vztahů podílových spoluvlastníků nemovitostí, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví